Hagedesign

God planlegging gjer best resultat!

Har du lyst å få ordna hagen din, men veit ikkje kor du skal byrja?

Anten du har bygd nytt hus, og står heilt i startgropa, eller du har ein eldre hage du vil få skikk på, kan me hjelpa deg i gong. Me lagar teikningar, planteplan og skjøtselplan, og gjev deg gode råd på vegen.

Om du berre ynskjer litt hjelp i starten, og vil gjera så mykje som mogleg sjølv, så gjev me deg eit godt grunnlag før du sét i gong.

Om du ikkje har tid eller moglegheit for å gjera arbeidet sjølv, eller rett og slett berre ynskjer at andre skal ta seg av heile prosessen frå a til å, så er ikkje det noko problem. Me samarbeider med erfarne Tre og Hage AS, og kan ta oss av alt frå planlegging til utføring.

Ingen hage for liten, ingen hage for stor!

Ring meg på 90866859 for ein uforpliktande prat, så kan du få eitt pristilbod som passar akkurat dine behov.